ŽIVOTNÍ MILNÍKY


Milník první - Matúš Bobek

   Odehrál  se v roce 1995 v nádherném prostředí oravských hor v Trstené na Slovensku, kdy poprvé spatřil světlo světa Matúš Bobek. Vyrůstal v katolické rodině a od malička byl vychovávaný ve víře a lásce k Bohu, pokoře k ostatním lidem, přírodě a všemu živému. Už v dětství se tak trochu stranil kolektivu svých vrstevníků a raději si hrával sám. Již tehdy si uvědomoval svoji duchovní podstatu i to, že je často zahloubaný sám ve své mysli v představách obklopený anděli. Své andělské představy se poprvé snažil v devíti letech výtvarně ztvárnit v podobě perokresby na papír. Touto tvorbou si začal tvořit pozitivní vztah k umění. Od svých dvanácti let musel také pomáhat matce s vařením a to ho mělo předurčit k budoucí kuchařské profesi, ve které se také skutečně v roce 2013 vyučil. Jak již to však v životě bývá, ne vždy člověk studuje obor, který je jeho srdci blízký. Z toho důvodu po vyučení vykonával činnosti v jiných oborech. Vařil už jen doma a pro radost.


Milník druhý - Dominik Hrdlička

   Odehrál se v roce 2015, kdy opustil rodnou Oravu a usadil se v České republice na Moravě. Jistě si čtenář klade otázku, co bylo důvodem přestěhování do ČR. Především to bylo nalezení nové vážné známosti, ale bezesporu také sebepoznání a nová dobrodružství. Po krátkém čase si úředně změnil svoje rodné jméno a příjmení. 


Milník třetí - "Dominik Raziel"

   Lze spatřovat v roce 2017 rozvojem Dominikovi osobnosti četbou duchovních i esoterických knih a také v roce 2018 malováním obrazů na plátno, kdy se snaží pomocí štětce přenést své převážně duchovní vize a duševní rozpoložení. Jako samouk si oblíbil techniku malování akrylem a temperou. Začal používat umělecké jméno, s kterým se vnitřně nejvíce ztotožňuje - "Dominik Raziel". Začal používat nový podpis na svých obrazech jako zkratku uměleckého jména. Malování obrazů se tak stalo jeho hlavní uměleckou činností. V prosinci 2022 představil své malované obrazy na své první autorské výstavě v šumperském muzeu - galerii mladých s názvem Andělé světla. 

  Zabývá se i vedlejší uměleckou činností, kterou jsou vlastní návrhy designu příručních tašek a kabelek včetně jejich vlastnoruční výroby. Určeny jsou pro nošení ženským či mužským pohlavím anebo také ve verzi unisex. Všechny jeho tvorby naleznete v záložkách "Malované obrazy" a "Tašky/ kabelky". V lednu 2021 absolvoval první stupěň Reiki - základní i druhý stupeň Reiki - terapeut, zakončený certifikátem. V březnu 2021 absolvoval Shamballa 1024 - 1, 2, 3 a 4 stupeň Mistr Uživatel zakončený certifikátem.